Reklama:

Sekty: część 1. Czym są, jak działają, co mogą spowodować oraz dlaczego w ogóle przyciągają młodych ludzi?

mgr Magdalena Janowska

Ten tekst przeczytasz w 5 min.

Sekty: część 1. Czym są, jak działają, co mogą spowodować oraz dlaczego w ogóle przyciągają młodych ludzi?

ojoimages

Spotkanie, rozmowa

Każde wakacje to sezon wzmożonej aktywności wielu sekt, stanowiących poważne zagrożenie dla młodzieży. Pierwsza część artykułu poświęconego problemowi sekt opisuje zasady działania sekty oraz podaje przykłady najbardziej znanych sekt. Podkreślono cechy osobowości nastolatków szczególnie predysponujące do bycia zwerbowanym przez sektę.

Reklama:

Według Słownika Języka Polskiego (PWN, Warszawa 1996) sekta oznacza grupę społeczną izolującą się od reszty społeczeństwa, mającą własną hierarchię wartości, zespół norm, zachowania, silnie akceptującą rolę przywódcy. W polskim prawie używa się określenia związek wyznaniowy, natomiast w publicystyce i literaturze przedmiotu stosuje się także terminy: ruch religijny, nowy ruch religijny, grupa wyznaniowa, grupa wyznaniowa, grupa religijna oraz grupa kultowa. W powszechnym odczuciu za sektę uważa się organizację religijną szkodliwą i destrukcyjną społecznie.

Sekty działają bardzo dynamicznie oraz według ustalonych strategii. Ich celem jest dokonanie takiej manipulacji człowiekiem, by oddał im się cały podporządkowując wszystkie sfery swojego życia nowej organizacji. Musi się to dokonać bez świadomości osoby, która bezsprzecznie zaakceptuje zasady funkcjonowania sekty, których nikt nie może kwestionować:

 • Na czele sekty stoi przywódca. Członkowie sekty winni mu są bezwzględne posłuszeństwo
 • Sekta jest przekonana, że posiada wyłączną prawdę. Głosi swoją naukę jako jedyna prawdziwą
 • Grupa ta jest elitą, reszta ludzkości jest chora, żyje w grzechu itp.
 • Krytyka i brak akceptacji ze strony ludzi z zewnątrz są dowodem dla sekty, iż ma rację
 • Sekta odrzuca myślenie racjonalne jako nieoświecone
 • Kontroluje myśli, zachowania i uczucia swoich członków
 • Wprowadza ścisłą dyscyplinę i żąda do przestrzegania jej jako jedynej drogi do osiągnięcia zbawienia
 • Żąda zerwania więzi z rodziną, przyjaciółmi i pozostawania w kręgu wspólnoty
 • Wypełnia cały czas, zlecając coraz to nowe prace na rzecz grupy
 • Żąda świadczeń pieniężnych
 • Ingeruje w  życie intymne adeptów łącznie z seksualnym
 • Wprowadza specjalną dietę oraz stosuje techniki psychiczne w celu całkowitego podporządkowania członków

Działających sekt jest wiele. Każda z nich posiada własną historię, odmienny koloryt, jednakże sposób działania i wyznaczone cele są takie same. Najbardziej znane sekty to:

 • Kościół Zjednoczenia czyli Ruch Moona
 • Kościół Scjentologiczny
 • Rodzina Miłości – Dzieci Boga
 • Ruch Transcendentnej Medytacji
 • Satanizm
 • Niebo
 • Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kriszny ISKCON
 • Misje Boskiego Światła
 • Świadkowie Jehowy
 •  Instytut Wiedzy o Tożsamości – Misja Czaitanii
 • Antrovis
 • Centralny Kościół Chrystusowy (Warszawski Kościół Chrystusowy)
 • Radja Joga
 • Christiana
 • Słowiańscy neopoganie
 • Międzynarodowy Ruch Grala
 • Różowokrzyżowcy
 • Antropozofia
 • Koło Przyjaciół Bruno Groninga
 • Objawienia
 • Raelianie
 • Mormoni
 • Teozofia
 • New Age
 • Sahaja Yoga
 • Życie Uniwersalne
 • Metoda Silvy
 • Reiki
 • Sai Baba

POWIĄZANE DYSKUSJE NA FORUM Z KATEGORII Pielęgnacja i rozwój

Jak nauczyć dziecko umiejętności samoakceptacji i budowania pewności siebie?
Cześć! Poszukuję praktycznych porad dotyczących [url=https://naszaklasa.edu.pl/jak-nauczyc-dziecko-umiejetnosci-samoakceptacji-i-budowania-pewnosci-siebie/]nauczania mojego dziecka umiejętności samoa...
Dysplazja korowa
Witam , czy ktos może napisać coś więcej nt. dysplazjo kory mózgowej. Moja 2,5 letnia córeczka na to cierpi, a co za tym idzie choruje na padaczkę lekooporną. Monika.
Reklama:
Reklama: